Necati Cumali Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Necati Cumali Kimdir,Türk yazar, şair.

Şiir, roman, hikaye, deneme, tiyatro, günce gibi pek çok edebi türde eser vermiş yazar (doğumu 1921).

Necati Cumali Hayatı

Necati Cumalı şiir, öykü, oyun ve roman türünde başarılı yapıtlar vermiş, oyunları en çok sahnelenen Türk yazarlarından biri olmuştur.

Necati Cumali
Necati Cumali ,Türk yazar, şair.Şiir, roman, hikaye, deneme, tiyatro, günce gibi pek çok edebi türde eser vermiş yazar (doğumu 1921).

Balkan Savaşları’ndan sonra Yunanistan’ın eline geçerek Osmanlı Devleti sınırlan dışında kalan Florina kasabasında doğdu.

Altı çocuklu bir çiftçi ailesinin ilk çocuğuydu.

Ailesi 1923’te göç ederek İzmir’in Urla ilçesine yerleşmişti.

Cumalı ilköğrenimini burada tamamladı. İzmir Atatürk Lisesi’nde okuduğu yıllarda edebiyata ilgi duydu.

Şiirler yazıyor ve bunları Urla’daki bir dergide yayımlıyordu.

Ankara Hukuk Fakültesi’nde okuduğu dönemde (1939-41) Orhan Veli, Nurullah Ataç gibi şair ve yazarlarla dostluk kurdu.

Bu çevreden, Orhan Veli’nin şiir anlayışından etkilendi.

Bil dönem şiirlerinde yaşama sevinci, gençlik özlemleri yalın ve duygulu bir dille anlatılır.

Daha sonra avukatlık yaptığı İzmir ve Ürla’da Ege Bölgesi’nin tütün işçilerinin, köylülerin yaşamı, kadın-erkek ilişkileri ve yörenin gelenekleri konusunda, kişisel gözlemlerine dayanarak geniş bir konu birikimi sağladı.

Bu gözlemlerinden öykü, oyun ve romanlarında ustalıkla yararlandı.

Örneğin 1959’da Tütün Zamanı, 1971’de de Zeliş adıyla yayımlanan romanının kahramanı Ze liş’i, bir dilekçe yazdırmak için bürosuna geldiğinde tanımıştı.

Tütün ekicilerinin yaşayışlarını, yaşam koşullarını gözlemlerine dayanarak anlattığı bu romanda Zeliş’in sevgilisi Cemal ile kaçışı ve aralarındaki aşk duygulu, sevgi dolu bir dille işlenmişti.

Susuz Yaz (1962) başlığı altında topladığı öykülerinde, Yağmurlar ve Topraklar (1973), Acı Tütün (1974) adlı romanlarında Ege’nin yoksul tütün ekicilerinin uğradığı haksızlıktan, doğayla giriştikleri zorlu mücadeleyi gerçekçi bir gözle anlattı.

1957-59 yılları arasında Paris Basın Ataşeliğinde, 1959-63 yıllan arasında da İstanbul Radyosu nda çalışan Cumalı, 1965’ten sonra tümüyle yazarlıkla uğraşmaya başladı.

Necati Cumalı’nm yayımlanan ilk yapıtı Kızılçullu Yolu (1943) adlı şiir kitabıdır.

Bunu daha sonra Harbe Gidenin Şarkılah (1945), Güzel Aydınlık (1951), İmbatla Gelen( 1955), Başaklar Gebe (1970),.

Bozkırda Bir Atlı (1981) ve Yarasın Beyler (1982) adlı şiir kitaplan izledi.

Cumalı şiirlerinde toplumun ve dünyanın sorunlarını, aşkı, ayrılığı, özlemi,

Bir cevap yazın