Necip Asım Yazıksız Kimdir,Hayatı,Eserleri

Necip Asım Yazıksız Kimdir,Türk yazarı (Kilis 1861 – İstanbul 1935).

Necip Asım Yazıksız Hayatı

Balhasanoğulları denen bir sipahi ailesindendir. Harbiyeyi, piyade mülâzımı olarak bitirdi (1880).

Askerî rüştiyede ve Harbiyede uzun zaman türkçe, fransızca ve tarih öğretmenliği yaptı.

İkinci Meşrutiyetten sonra İstanbul dârülfünunu türk tarihi ve türk dili tarihi müderrisi oldu.

Türk Yurdu, Bilgi, Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Türk Tarih cemiyeti mecmualarında makaleler yazdı.

Büyük Millet meclisinin üçüncü devresinde Erzurum mebusu seçildi ve ölümüne kadar bu görevde kaldı.

Necip Asım Yazıksız Eserleri

Medresei Edeb, Medeniyete Hizmet, Sitler, Türk Tarihi (Arif Bey ile birlikte).

Bir cevap yazın