Necmettin Halil Onan Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Necmettin Halil Onan Kimdir Türk şairi ve edebiyat tarihçisi (Çatalca 1902 – İstanbul 1968).

Necmettin Halil Onan Hayatı

Vefa sultanîsini, Yüksek öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi (1925).

Edebiyat öğretmenliği, lise müdürlüğü, maarif müfettişliği (1939-1943), Ankara Dil ve Tarih – Coğrafya fakültesinde türk dili ve edebiyatı profesörlüğü (1942-1959) yaptı.

Yükseköğretim genel müdür vekili, daha sonra genel müdürü oldu (1943-1946).

Aruz ve hece ile yazdığı şiirlerini Dergâh (1921-1922) ve Hayat (1926-1928) dergilerinde yayınladı; daha çok türk edebiyat tarihi üstünde çalıştı.

Necmettin Halil Onan Eserleri

İşleyen Yara (1931); Çakıl Taşlan (1927); Bir Yudum Daha (1931); İzahlı Divan Şiiri Antolojisi (1940, 1945); Namık Kemal’in Talim-i Edebiyat Üzerine Bir Risalesi (1950); Leylâ ve Mecnun (Fuzuli’nin mesnevisinin tenkitli baskısı, 1958).

Bir cevap yazın