Necmettin Sadak Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Necmettin Sadak Biyografi,Necmettin Sadak Kimdir,Türk yazarı ve siyaset adamı (İsparta 1890-Newyork 1953).

Necmettin Sadak Hayatı

Galatasaray lisesini ve Lyon üniversitesi Edebiyat fakültesini bitirdi.

Necmettin Sadak Kimdir
Necmettin Sadak ,Türk yazarı ve siyaset adamı (İsparta 1890-Newyork 1953).

Maarif Nezareti Telif ve Tercüme dairesine üye ve darülfünuna içtimaiyat (sosyoloji) müderrisi oldu.

1926, üçüncü dönem -1950 arasında Sivas milletvekiliydi.

Aynı zamanda Akşam gazetesine başyazılar yazdı.

Milletler cemiyetinin Silâhlan Bırakma konferansına türk delegesi olarak katıldı.

Günaltay kabinesinde dışişleri bakanlığı yaptı (1947-1950).

Pedagojiyle uğraştı, liseler için Sosyoloji adlı bir ders kitabı yazdı.

Bir cevap yazın