Necmettin Sahir Sılan Kimdir | Gazeteci Biyografileri |

Necmettin Sahir Sılan Kimdir,Türk gazetecisi ve siyaset adamı (Edirne 1896).

Necmeddin Sahir Silan Hayatı

Trabzonlu Hacı Ali Mollazade ailesindendir.

Hukuk Mektebi’ni bitirdi.

İstanbul’da Mebusan ve Ayan meclislerinde kâtiplik yaptı (1915 -1920).

Necmettin Sahir SılanKurtuluş Savaşı sırasında Anadolu ya geçti, Atatürk’ün emrinde TBMM Tahrirat ve Evrak Kalemi müdürü oldu.

1923-1927 arasında başbakanlık özel kalem müdürlüğü yaptı.

1939 – 1943 arasında Bingöl. 1943 – 1950 arasında CHP Tunceli milletvekili olarak parlamentoda bulundu.

1910-1920 arasında Türcümanı Hakikat, Tasviri Efkâr ve Tanin gibi İstanbul gazete ve dergilerinde yazıları, şiirleri yayımlandı.

1920’den sonra Ankara’da Yenigün ve Hakimiyeti Milliye gazetelerinde TBMM’nin çalışmaları ve kurtuluş savaşıyla ilgili yazı ve şiirler yazdı.

Aynı konularda İstanbul’ daki Tanin, İleri ve Zaman gazetelerine yazılar gönderdi.

Çeşitli dergilerde edebiyat üzerine yazılar da yayımlanan Sılan.

1932’de Türk Dil Kurumu’nun ilk üyeleri arasında yer aldı.

Milletvekili olmadığı dönemlerde, çeşitli devlet hizmetlerinde bulunan Sılan, 1940’tan sonra İstanbul Barosu’nda görev yaptı.

Bir cevap yazın