Neofit Bozveli Kimdir,Hayatı

Neofit Bozveli Kimdir,bulgar keşişi, edebiyatçısı ve pedagoğu (Kotel 1785’e doğr. Aynaroz 1848).

Ziştovi’de (bugün Sviştov) papazlık ve öğretmenlik yaptı (1814-1836). Vaskidoviç ile birlikte bulgar edebiyatının ilk eserlerinden sayılan Slavenobolgorskoe Detovodstvo za Malkite Detsa’yı (Küçükler için Slav-Bulgar Çocuk Kitabı) [6 kitap, 1835] yazdı.

Ülkesini karış karış gezen Neofit Bozveli rum papazlarına karşı mücadele etti, okullarda ve kiliselerde rumca yerine bulgarca eğitim yapılması için çalıştı.

1839’da İstanbul’a geldi Ye bulgar tacir ve esnafını Rum kilisesine karşı ayaklanmaya çağırdı.

Aynca İstanbul’da bir Bulgar kilisesi ile bu kiliseye bağlı Bulgar belediyesinin kurulması için çaba harcadı.

Bu faaliyeti yüzünden 1841’de Rum kilisesi tarafından İstanbul’dan kovuldu ve Aynaroz dağına sürüldü.

1844’te tekrar İstanbul’a geldi ve ilarion Makariopolski ile birlikte Rum kilisesine karşı girişilen mücadelenin başına geçti.

1845’te İstanbul’daki Bulgarlar, her ikisine de Babıâli’de ve İstanbul patrikhanesinde bulgar halkını temsil etme hakkını verdiler ve Türk hükümetinden Bulgar kilisesi meselesinin çözümlenmesini istediler.

Temmuz 1845’te Neofit Bozveli yeniden Aynaroz’a sürgün edildi ve orada öldü.

Necfit Bozveli siyaset yazılarında (Prosveşçeniy Evropeyts [Avrupa’lıların Aydınlanması], 1802; Plaç Bedniya Mati Bolgarii [Fakir Anamız Bulgaristan’ın Gözyaşları], 1846) Bulgarları Rum kilisesine karşı savaşmaya çağırdı.

Bir cevap yazın