Nereis’ler

Nereis’ler Yun. mit. Deniz perileri, Nereus’un kızları. Homeros’a göre sayılan otuzu bulmayan, Hesiodos’a göre elliyi aşan Nereis’lere özellikle Tesalya ve Lakonya’ve babalarıyla birlikte denizin dibindeki gümüş bir sarayda yaşarlardı. Hem dalgaların çırpıntılarını, hem de su yüzündeki ışık oyunlannı temsil ederlerdi. Bazıları önemli roller oynamışlardır: Thetis, Amphitrite, Galateia.

Nereis’lere özellikle Tesalya ve Lakonya’da saygı gösterilirdi. Yunus balıklarına veya denizatlarına binmiş olarak temsil edilirler.

Bir cevap yazın