Nergisi Kimdir,Hayatı ve Eserleri | Yazar Biyografileri |

Nergisi Kimdir,Türk yazarı (Bosna 1580 ? – Gebze 1635).

Nergisi Hayatı ve Eserleri

İstanbul’da medrese öğrenimi gördü.

Bir süre Rumeli’de kadılık ve müderrislik görevlerinde bulundu.

Nergisî, türk edebiyatında arapça, farsça kelimelerle tamlamalara geniş yer veren, süslü, secili nesrin başlıca temsilcilerindendir.

İran edebiyatındaki süslü nesir sanatının etkisinde kalan Nergisî, bir düşünceyi açık şekilde anlatmaktan çok, sözü uzatmayı, zincirleme tamlamalarla süslemeyi sever.

Oldukça ağır ve kelime oyunlarıyla yüklü bir dili vardır.

Eserlerinde, çağının toplum hayatını dile getiren ilgi çekici tasvirler yer alır.

Nergisi Eserleri

Hamse (Nihalistan [Fidanlık], iksir-i Saadet [Mutluluk İksiri], Kanun-ür-Reşad [Doğruluk Kanunu], Meşakkü’l-Uşşâk [Âşıkların Sıkıntıları], Gazavât-ı Müslime [Müslüman Savaşları]); Münşeat; Gazavat-ı Mustafa Paşa (Mustafa Paşanın Savaşları).

Bir cevap yazın