Neron Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Neron Kimdir,Lucius Domitius Nero Claudius (Antium M.S. 37-Roma 68), Roma imparatoru (54-68) Cneius Domitius Ahenobarbus adlı bir patrici’nin oğlu.

Neron Hayatı

Ananesi Genç Agrippina tarafından Augustus’un soyundandı.

NeronBabası ölünce (40) Caligula tarafından annesiyle birlikte sürgüne gönderildi; Claudius tarafından geri çağrılınca Agrippina oğlunu imparator yapmak için mücadeleye girişti.

Claudius ile evlendi (49), sonra Neron’u ona evlât olarak kabul ettirdi, Seneca’yı da oğluna öğretmen tuttu.

Ayrıca, Neron’u ileri sürmek için, Cladius’un oğlu Britannicus’u ikinci plana itti, meşru vâristen yana olanları da işbaşından uzaklaştırdı ve önemli görevlere kendi adamlarını getirdi (Burrus’u Praetorlar meclisi başkanlığına tayin ettirmesi [51]).

Neron, Claudius’un kızı Octavia ile evlendi (53).

Agrippina Cladius’u zehirleyerek öldürünce, praetorluk muhafızları Neron’u destekledi, senato da on yedi yaşındaki Neron’a imparatorluk yetkilerini verdi; aslında Agrippina, genç ve pek de kişiliği olmayan oğlunun aracılığı ve hükümette görev başına getirdiği adamları ile hüküm sürmeyi tasarlıyordu.

Hükümdarlığın ilk zamanları sükûnet içinde ve halka yararlı olarak geçti: Neron, Seneca ile Burrus’un öğütlerine uyarak, Augustus’un meşrutî yönetimini uyguladı, orduyu ve dış siyaseti yönetmekle yetindi ve başka alanlarda idareyi senatoya bıraktı.

Vergiler hafifletildi, tahsildarlar sıkı bir denetim altına sokuldu, taşra halkı haksız vergilerden kurtuldu, sınırlarda güvenlik sağlandı.

Seneca ile Burrus, Neron’u annesinin vesayetinden kurtulmaya teşvik ediyorlardı; ayağının kaydırıldığını anlayan Agrippina bu sefer Brıtannicus’a yanaştı.

Fakat Neron üvey kardeşini vurdurdu (55).

Gücüne ve zalimliğine artık hiç bir kuvvet karşı koyamayacak duruma gelince, annesini de öldürttü (59), ilk karısını boşayarak Poppaea’yı aldı ve Octavia’yı önce sürgüne yolladı, sonra da yok ettirdi.

Burrus’un ölümü (62) ve Seneca’nın da bir köşeye çekilmesinden sonra, Neron’un çılgınlık ve canavarlık ve despotluk dönemi başladı; imparatorluğu yönetmek gücünden yoksun olan Neron, karısı Poppaea ve nedimi Tigellinus ile birlikte kendini aşırı sefahate kaptırdı.

Roma’da eğlenceler düzenledi ve ayak takımının imparatoru oldu.

Büyük bir yangın Roma’yı yakıp kavurunca (64) Neron, suçu halkın nefret ettiği hıristiyanlara yükledi ve hıristiyanlara karşı ilk imha hareketine girişti.

Kendini dev aynasında görmeye başlayan Neron, Esquilinus üzerinde Yaldızlı ev (Domus Aurea) adı verilen çok büyük bir saray yaptırttı;burası merkezi imparator olan bir küçük evrendi.

Neron dış siyaset işleriyle, değerli adamları görevlendirdi: Doğu Anadolu üzerinde Roma himayesini yeniden kuran Domitius Corbulo (59), Breton (bugünkü Büyük Britanya) isyanını bastıran C. Suetonius Paulinus, Filistin ayaklanmasını bastırmak için gönderilen Vespasianus, har vurup harman savuran ve Roma’yı yeniden kurmaya kalkarak hâzineyi tam takır hale getiren Neron, paralarda hile yaptı (denarius’un ağırlığının ve değerinin düşürülmesi), hükümdarlık kanununu yürürlüğe sokarak açtığı davalarla servetlere el koydu.

Senato çevresinde Piso’nun yönetiminde bir ayaklanma hazırlandıysa da, zamanında öğrenildi (65) ve amansızca bastırıldı, Piso intihar etti, içlerinde Seneca’nın da bulunduğu öteki isyancılar öldürüldü.

Bu komplo Neron’u, her an öldürülme korkusuna düşürdü ve fena halde sarstı, hükümdarlığının sonu hem bir terör, hem de bir zevk ve eğlence dönemi oldu.

Neron, senatodaki muhalefetin başı olan Thrasea’yı (66) öldürttü, öte yandan halka buğday dağıttırdı, oyunlar düzenleterek bunlara oyuncu ve şarkıcı olarak katıldı; sonra güzel sanatların vatanı sayılan Yunanistan’a gitti, burada araba yarışlarına ve şiir yarışmalarına katılarak ün kazanma hevesine kapıldı.

İmparatorlukta, Lyon’lu senato komiseri Vindex’in öncülüğünde bir ayaklanma patlak verdi (68), İspanya genel valisi Galba da bu harekete katıldı, ardından da Afrika lejyonları başkaldırdı.

Yukarı Germania birlikleri Vindex’i ezdi.

Fakat, Nymphidius’un kendisine ihanet etmesi üzerine, Neron senato tarafından halk düşmanı ilân edildi.

Roma’dan kaçtı ve bir azatlı köle tarafından öldürüldü (9 haziran 68).

Neron’un Colosseum yakınına dikilmiş olan çok büyük heykelinin bir parçası bile kalmadı.

Roma’da, Terme müzesinde Neron’u sitar çalarken gösteren bir heykel vardır; büstleri arasında ilgi çekicisi Palatino üzerinde bulunmuş olanıdır (Terme müzesi).

Sonradan yapılmış başlıca eserleri: Cignani’nin Neron, Agrippina’nın Cesedi önünde adlı tablosu (Kassel), Pittoni’nin tablosu (Dresden), Neron Başında Çelenkle adlı Fetti’nin tablosu (Louvre).

Bir cevap yazın