Neşide Nedir,Ne Demek

Neşide Nedir,Ne Demek,Eski Ahit’in, kiliselerde okunmak için yazılmış bazı kısımlarına da bu ad verilir. Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın büyük bir lûtfuna karşı duyulan şükran duygusunu dile getiren İlâhilere neşide adı verilir.

Bunlar arasında Musa’nın (çıkış, 15; Tesniye, 32), Debora’nın (Hâkimler, 5), Samuel’in annesi Hanna’nın (1 Samuel, 2), Hizkiya’nın (İşaya, 38), Meryem’in (Luka, 1), Zekarya’nın, Simeon’un (Luka, 2) neşidelerini sayabiliriz.

Daha sonraları, günlük dilde yazılıp söylenen İlâhilere de «neşide:» dendi. Katolik kilisesinde neşide, aslı litürjiden geldiği halde, normal dinî törenlerde, dua sırasında, papaz dua kitabını alçak sesle okurken,

Orada bulunanlar tarafından söylenebilir. Günümüze kadar gelmiş en eski neşideler, noel neşideleri’dir. XVII. yy.da Racine’in, Fenelon’un, XVIII. yy.da Grignon’un neşideleri ünlüdür.

Protestanlarda neşide, vaızdan sonra gelen önemli bir eğitim aracıdır. Luther’in otuz-altı neşidesi vardı.

Calvinci kilise, önceleri neşide olarak sadece mezmur tercümelerini kabul etti. Ama XVIII. yy.da buna, sözleri ve müziği çeşitli şair ve bestecilerden alman, yeni neşideler eklendi.

Bir cevap yazın