Neşri Kimdir,Kısaca Hayatı ve Eserleri | Bilim İnsanları |

Neşri Kimdir,Neşri, Türk tarihçisi (XV. yy.), hayatı, hakkında kesin bilgi yoktur.

Neşri Kısaca Hayatı ve Eserleri

Kaynaklarda Karamanlı, Germiyanlı ve Edirneli olarak gösterilir.

Bursa’da öğrenim gördü.

İlmiye mesleğine girdi; Murad II devrinin türlü yöneticilerinden Bursa subaşısı Koca Naib’in meclislerinde bulundu; Fatih’in ölümü üzerine İstanbul’da ortaya çıkan olaylara tanık oldu.

Bayezid II’nin zamanında, Bursa’da Sultanî medresesine müderris oldu; bu sırada veya Selim I devrinde Bursa’da öldü.

Neşrî’nin en önemli eseri Cihannüma (Cihanı Gösteren) veya Tevârih-i Âl-i Osman’dır.

Sade bir dille yazılan bu eserde pek çok eski türkçe kelime vardır.

Bu bakımdan osmanlı tarihinin ilk devirleri için çok önemlidir.

Altı bölüm olan eserin ancak VI. bölümü bugüne kalmıştır.

Neşrî, eserini yazarken Osmanlı devri için Âşıkpaşazade Tarihi’nden ve takvimlerden yararlandı.

Tanık olduğu olayları konu edindi.

Bu olaylar arasında, Murad I devrindeki Karaman ve Kosova seferleriyle şehzadeler mücadelesi, Fatih’in mücadelesi, Fatih’in ölümünden sonraki olaylar ve Cem olayı önemlidir.

Neşrî’nin çağdaşlarından idrisi Bitlisî, sonra da Rüstem Paşa, Sadeddin, Âli, Solakzade ve Müneccimbaşı gibi yazarlar kaynak oldu.

Neşrî’nin eseri, önce Faik Reşit Onat ve Mehmed A. Köymen tarafından (1949) ve Taescher tarafından Leipzig’de bastırıldı (1951-1955).

Bir cevap yazın