Netayicü’l-Vukuat

Netayicü’l-Vukuat Mansurîzade Mustafa Nuri Paşanın (öl. 1889) eseri. Osmanlı devletinin siyasî olaylarından çok, bütün teşkilâtını, kurumlarını konu edinir.

Eser, Osmanlı devletinin kuruluşundan 1841’e kadar tarihini sebep ve sonuçlarıyle inceler; her yüzyılda geçerli olan mülkî nizamları, askerî kanunları ve malî yönetimi açıklar.

Bunların zamanla değişmelerinin sebep ye sonuçlarını ortaya koyar. Eser, dört cilt bir arada İstanbul’da 1911’de basıldı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir