Nevi Borcu Nedir,Parça Borcu | Genel Hukuk Bilgisi |

Nevi Borcu Nedir,Nevi (çeşit) borcu, konusu, belli bir çeşide ait niteliklere göre tespit edilmiş borç.

Sınırlı nevi borcu, konusu, belirli bir stoka veya sadece borçlunun ürettiği mallara ait olarak tespit edilmiş borç.

Nevi Borcu Parça Borcu

Nevi Borcu
Nevi (çeşit) borcu, konusu, belli bir çeşide ait niteliklere göre tespit edilmiş borç.

Nevi (veya çeşit) borcu’nda, borcun konusu ferden belirtilmiş bir şey değildir.

Borcun konusu, belirli bir çeşide ait niteliklere göre tayin edilir.

Başka bir deyişle, borcun konusu, bu durumda, sayı, ölçü veya tartı ile belirtilmiştir.

Meselâ, 100 kg yafa portakalı veya 100 kg İzmir inciri gibi.

Kural olarak, bu tip borcun konusu mislî bir eşya ise de, mislî olmayan eşyanın nevi de, borcun konusu olabilir.

Taraflar arasında aksine bir anlaşma olmadıkça, nevi borcunda seçim hakkı borçluya aittir. Ancak borçlu, orta kaliteden aşağı bir kalite ile borcunu ödeyemez.

Kural olarak, nevi borcunun imkânsızlık sebebiyle sona ermeyeceği kabul edilir.

Bu sebeple, edim hasan borçludadır, yani borçlu, o çeşidin tamamı yok olmadıkça borcundan imkânsızlık sebebiyle kurtulamaz.

Sınırlı nevi borcu’nda borçlu borcunu ya belirli bir stoktan veya kendi ürettiği mallardan ödemek zorundadır.

Meselâ, borçlunun sadece kendi deposunda bulunan kömürden 100 tonunu satmış olması halinde, bir sınırlı nevi borcu vardır.

Aynı şekilde borçlunun kendi yapımı olan kumaştan 100 metre satması halinde de bir sınırlı nevi borcundan söz edilir.

Sınırlı nevi borcunda, edim hasarının alacaklıya geçmesi için, bütün stokun yok olması gerekir.

Aksi halde, yani stokun bir kısmı yok olmuşsa, borçlu, geri kalan kısımdan borcunu yerine getirmek zorundadır.

Kısmî yok olma halinde edim hasarı borçluda kalır.

Bir cevap yazın