Nevniyaz Nedir,Ne Demek

Nevniyaz Nedir,Ne Demek,Mevlevi tarikatına yeni giren, sema denen özel törenlere yeni başlayan kimse.

Yeni dilekte bulunan kimse anlamına gelen nevniyaz deyimi, başka tarikatlarda kullanılırsa da, en yaygın olduğu çevre Mevlevîliktir.

Tarikata yeni giren bir can, hemen sema törenlerine katılamaz. Törenin kurallarını, törende yapılması gereken davranışları daha önceden öğrenmesi gerekir.

Bu öğrenim dönemini geçtikten sonra sema törenlerine katılan, sema etmeye başlayan kimseye nevniyaz denir.

Nevniyaz, genellikle, tarikata yeni giren, tasavvuf yoluna yeni koyulan kimse anlamına gelir.

Bunun başka bir karşılığı da herhangi bir tasavvuf mesleğini yeni seçen, «salik», «miibtedi»dir.

Aynı deyim bektaşîlerce, kendi tarikat anlayışlarına göre, biraz değişik anlamda kullanılır.

Onlar, Ali’nin yoluna yeni giren, gönlünü Ali ve evlâdının sevgisiyle yeni doldurmaya başlayan kimseye bu adı verirler.

Bir cevap yazın