Ney,Yapımı,Tarihçesi | Ansiklopedik Bilgi |

Ney çalgısı hakkında kısa bilgi,Ney çalgısının hikayesi,Ney çalgısı tarihçesi,Ney çalgı aleti hakkında bilgi,
Ney çalgısı nedir,Ney çalgısı özellikleri,Ney
,Sümerce’den Farsça’ya geçen nâ veya nay, kamış, kargı anlamlarına da gelen bu çalgının en eski adıdır.

Ney’in Tarihçesi

Arap toplumunda üflemeli çalgıların hemen tümü için kullanılan mizmâr sözcüğü, (nefes borusu, ses organı anlamında) ney için de kullanılmıştır. Türkçe’de ise hemen her zaman ney olarak anılmıştır.

Çeşitli Avrupa ülkelerinde de benzer adlarla (örneğin Romanya’da naiu adıyla) adlandırılmıştır.

Sümer toplumunda MÖ 5000 yıllarından itibaren kullanıldığı sanılan bu çalgıya ait elimizdeki en eski bulgu, MÖ 2800-3000 yıllarından kalan bugün Amerika’da Philadelphia Üniversitesi Müzesi’nde sergilenen neydir.

Çalgının o dönemlerde de dinsel törenlerde kullanıldığı sanılmaktadır.

Ney Yapımı

Kargı denilen bir çeşit budaklı kamıştan yapılır.

Akordlarına göre çeşitli boylarda olan ney, dokuz kısa boğumdan meydana gelmiştir.

Üzerinde 7 perde mevcuttur.

Bu perdeler, açkı ile delinerek elde edilir.

En önemli kısmı başparesidir.

Boynuzdan veya fil dişinden yapılır.

Başlıca yedi çeşit ney vardır.

Her ney bir akordun (makam) karşılığıdır.

Mansur’da dügah, şah ney’de buselik, davut ney’de çargah, bolahenk’te neva, süpürde’de hüseyni, müstahsen’de acem, kız ney’de gerdaniye.

Yeni başlayanlar için genelde kız ney tavsiye edilir.

Neylerin bir oktav ince sesini veren çeşitlerine de nısfiye adı verilir.

Her ney’in nısfiyesi vardır.

Bunlar hem ince hem kısadır.

Alındıktan sonra ilk üç ay içinde haftada bir, ikinci üç ay içinde iki haftada bir, daha sonra ayda bir yağlanmak suretiyle bakımı yapılır.

Yağ fındık yağı, badem yağı vb. olabilir.

En iyi yağlama yöntemi neyi bir tekne içerisinde yağa yatırmak suretiyle yapılanıdır.

Daha farklı yağlama metodları da kullanılabilir.

Neyi çok dikkatli kullanmak gerekir.

Ney düz bir zemin üzerine yatay olarak bırakılmalıdır.

Eğer uzun süre bu kurala uymadan bırakılırsa eğilmesi muhtemeldir.

Bir cevap yazın