Nezihi Canıtez Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları |

Nezihi Canıtez Kimdir,Türk jeofizikçi (Denizli 1931).

Nezihi Canıtez Hayatı

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Bölümü’nü bitirdi (1958); İstanbul Teknik Üniversitesinde doktora tezini verdi; 1968’de doçent oldu.

1969’da ABD’ye gitti ve 1971’e kadar Massachusetts Institute of Technology’de (MİT) araştırmacı olarak çalıştı.

1974’de profesör oldu ve 1974-1975 arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi dekanlığı yaptı.

Nezihi CanıtezYeniden ABD’ye giderek Massachusetts İnstitute of Technology’de konuk öğretim üyesi olarak ders verdi (1975-1976).

Yurda döndükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi dekanlığı (1978-1979) ve MTA genel direktörlüğü yaptı.

1979’da bir kez daha ABD’ye gitti ve MİT’te konuk öğretim üyesi olarak çalıştı.

1980’te İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Bölümü’nün ve TÜBİTAK Temel Bilimler Enstitüsü Yerbilimleri Bölümü’nün başkanlığına atandı.

Büyük bölümü yurtdışında yayınlanmış 70 kadar kitap ve makale yazan Canıtez, özellikle Türkiye’de yerkabuğu yapısı, levha tektoniği ve depremler konusunda orijinal çalışmalar yaptı.

Nezihi Canıtez Eserleri

Gravite ve Sismolojiye Göre Kuzey Anadolu’da Arz Kabuğunun Yapısı (1962); Türkiye ve Civarında Deprem Odak Hareketleri ve Gerilme Dağılımları (1968); Yapısal Jeoloji (İhsan Ketin ile birlikte, 1972); Levha Tektoniği (1983).

Bir cevap yazın