Nigar Hanım Kimdir,Hayatı

Nigar Hanım Kimdir,Türk kadın şair ve tiyatro yazarı (İstanbul 1862 – 1918).

Nigar Hanım Hayatı

Macar Osman Paşanın kızı. İlköğrenimini Kadıköy Fransız okulunda yaptı. Sonra özel ders aldı.

Doğu ve batı edebiyatı alanlarında çalıştı. Şiirlerinde daha çok servetifünun şairlerinin etkisi görülür.

Çağına göre yalın bir dille yazılan eserlerinde kendi iç dünyasını, mutsuzluğunu, hayta acılarını, yaşadığı toplumun etkilerini dile getirir.

Nigâr Hanım kendinden sonra gelen bazı türk kadın şair ve yazarlarını etkiledi.

Nigar Hanım Eserleri

şiirler: Efsûs (Yazık) [1886-1890]; Niran (Cehennem) [1896]; Aks-i Sada (Yankı) [1900]; Safahat-ı Kalb (Gönül Safhaları) [1901]; Elhan-ı Vatan (Yurt Türküleri) [1916]. Oyunlar: Girive (Çıkmaz Yol) [1912]; Tasvir-i Aşk; Suiistimal.

Bir cevap yazın