Niğbolu Savaşı,Nedenleri,Sonuçları

Niğbolu savaşı hakkında ansiklopedik bilgi,Niğbolu önünde Osmanlılar ile haçlılar arasında meydana gelen savaş (25 eylül 1396).

Niğbolu Muharebesi Nedenleri

Osmanlıların, bir üs haline getirdikleri Niğbolu vasıtasıyla Tuna boylarını denetimleri altına almaları, akınlarıyla Eflak ve Macaristan’ı tehdide başlamaları üzerine, papa Bonifacius IX’un teşviki ve macar kralı Zsigmond’un teşebbüsüyle Osmanlıları Avrupa’dan atmak için bir haçlı seferi düzenlendi.

Sayıları 100 000’i bulan haçlı ordusunda Bourgogne dükü Jean de Nevers’in başında bulunduğu fransız, İngiliz, İtalyan, İspanyol ve polonya şövalyeleriyle eflak, erdel ve macar kuvvetleri bulunuyordu.

Haçlılar Vidin ve Rahova’yı alarak 12 eylül 1396’da Doğan Beyin koruduğu Niğbolu kalesini kuşattılar.

Kuşatmayı Venedik ve Rodos gemilerinden meydana gelen bir haçlı donanması da destekledi.

Bu sırada İstanbul’u kuşatan Bayezid I, kuşatmayı hemen kaldırdı; Şücaeddin Evrenos Beyi önden göndererek yanında bulunan 10 000 kişiyle yola çıktı.

Edirne’de toplanan ve 60 000’i bulan ordusuyla Şıpka geçidini aşarak Osma (bugün Osım) vâdisinde, Niğbolu ovasına hâkim bir tepede ordugâhını kurdu.

Her iki ordu 25 eylül 1396’da karşı karşıya geldi. Bayezid, ustaca bir manevra ile osmanlı ordusunu iki gruba ayırdı: düzensiz akıncı süvarileriyle piyade azablar tepenin eğimli kısmına, engebeli bir bölgeye yerleştirildi; Bayezid’in emrinde bulunan sipahilerle sırp despotu Stefan Lazaroviç kumandasındaki Sırplar da, tepenin eğimli öteki kısmında pusuya sokuldu.

Savaş, fransız şövalyelerinin saldınsıyla başladı; osmanlı ordusunun birinci kısmı, ikinci kısmın pusuda beklediği tepelere kadar geri çekildi.

1396 Niğbolu Savaşı Sonuçları

Bayezid’in kumanda ettiği bu kısım pusudan yarım daire şeklinde çıkarak düşmana öldürücü darbeyi vurdu.

Her taraftan sarılan Fransızların bir kısmı yok edildi; kaçanların peşine düşüldü.

Zsigmond’un çabaları bir sonuç vermedi; eflak ve erdel kuvvetleri kaçtı. Birçok ünlü şövalye esir oldu.

Macar kralı ve alman soyluları Tuna’dan kayıkla kaçtılar ve haçlı donanmasıyla ülkelerine döndüler.

Esir düşenler önce Edirne’ye, sonra Mihaliç ve Bursa’ya getirildi; bir kısmı da hediye olarak Mısır’a gönderildi.

Niğbolu’da esir düşen soylular, sonradan Macaristan, Fransa ve Kıbrıs krallarının teşebbüsüyle 200 000 altın flori karşılığı serbest bırakıldı.

Bir cevap yazın