Niğde Kalesi,Tarihi,Özellikleri

Niğde kalesi,eski Niğde’yi çevreleyen kale.

Niğde Kalesinin Tarihi

Niğde kalesi
Niğde kalesi,eski Niğde’yi çevreleyen kale.

1312’den önce yapılmış olduğu ileri sürülür.

Katip Çelebi, Niğde şehrinin büyük bir kısmının bu kalenin içinde olduğunu yazar.

Kalenin çevresinde üç sıra sur vardır.

Kaleye ve surlara ait pek az parça kaldı.

Taşların hemen hepsi sonradan yapılan evlerin inşaatında kullanıldı.

Niğde Kalesinin Özellikler

Kalenin güneye bakan cephesinde Alâettin camii vardır.

Bu kısımda güneyden kuzeye doğru uzanan bir surun izleri görülür.

Kalıntıları görülen sur, bir zamanlar Bedesten, Akmedrese ve Sungur camiini çevreliyordu.

Bir cevap yazın