Niğde Sungurbey Camii

Niğde Sungurbey Camii,Alaettin tepesinin alt kısmında, 1335’te, Niğde emîri olan Seyfeddin Sungur Ağa tarafından yaptırıldı. Zengin süslemeleri bakımından selçuklu devri özelliğini devam ettiren bu yapı, düzgün kesme taştan yapılmıştır; mimarî bakımdan ilk şeklini kaybetmiştir.

Camiin doğu duvarının bitişiğinde Sungurbey türbesi (1335) vardır. Gündoğdu türbesi. Gündoğduoğlu Ali Nur’a ait olan türbe, 1344’te yapıldı. Kare şeklinde olan yapının doğu cephesinde portal, batı ve kuzey cephesinde birer pencere, güneyde mermer bir mihrap yer alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir