Nihalistan – Nergisi

Nihalistan Nergisi’nin Hamse’sindeki ilk eserin adı. içinde 25 hikâye bulunan Nihalistan (Fidanlık), bes bölüme ayrılır: cömertlik; aşk; örnek alınması gereken konular, konukseverlik; salâh ve tövbe.

Dili, divan nesrinin XVII. yy.daki ağdalı, süslü, anlaşılması güç durumunu göstermesi bakımından ilgi çekicidir.

Nihalistan’ın bazı yerlerinde, Nergisî’nin mahallî konuşma ve motifleri yansıtabilmek için an bir dil kullandığı görülür.

Bir cevap yazın