Nişan-ı İmtiyaz

Nişan-ı İmtiyaz Abdülmecid (1839-1861) tarafından Mecidî nişanından önce çıkarılmış nişan. Tek rütbeliydi. Fakat verilen kimseye göre maddî değeri farklı olurdu.

Berat ile verilir ve göğsün sol tarafına takılırdı. Nişanın ortasında kırmızı mineli defne dalı içinde padişahın tuğrası, bunun çevresinde de değerli taşlarla bezenmiş 35 şua vardır. Düz kırmızı ve kenarları bir sıra san ince çizgili şeritle takılırdı.

Nizamnamesi yoktu, özel izinle takılabilmek şartıyla vârise geçerdi.

Bir cevap yazın