Nişani Osmani,Osmaniye Nişanı | Osmanlı Tarihi |

Nişani Osmani,Abdülaziz’in (1861-1876) 1862 tarihli emriyle çıkarılmış nişan.

Osmaniye Nişanı

Devlet hizmetinde büyük başarı göstermiş olanlara verilirdi.

Dört rütbesi vardı, ömür boyu geçerli olmak üzere verilirdi. Nişan, ancak beratına sahip olanlarca takılabilirdi.

Birinci rütbesinin murassa olanı da vardı.

Nişanı Osmanî, üzeri yeşil mineli ve yedi köşeli gümüşten bir yıldız biçimindedir.

Ortadaki kırmızı mine üzerinde: «El müstenid bittevfikatı rabbaniye.

Abdülaziz Han, Meliküd devletil Osmaniye» sözleri yazılıdır.

Arka kapak üzerinde Osmanlıların istiklâl sembolü olan davul ve alem, bunun üstünde de 699 tarihi ve en üstte darphanenin ayar kontrol damgası görülür.

Murassanın şemsesinde 40 kırat ağırlığında 408 tane pırlanta vardır.

Nişanın 1. rütbesi, sağdan sola uzanan ortası yeşil ve iki kenarı güvez bir hemailin ucuna asılır, şemsesi göğsün sol tarafına takılır; 2. rütbesi göğüse asılır, şemsesi sağ tarafa takılırdı.

Murassa Nişanı Osmanî, takılmamak üzere vereseye geçirdi.

Bütün öbür rütbeler ise sahibinin ölümüyle hâzineye kalırdı; 3. ve 4. rütbelerin şemsesi yoktu.

Abdülaziz, Bursa gezisi sırasında, atası Osman Gazi’nin sandukasına kendi eliyle murassa bir Nişanı Osmanî astı.

Bir cevap yazın