Nizameddin Yağıbasan Kimdir,Hayatı

Nizameddin Yağıbasan Kimdir,Danişmend oğullarından Melik Gazinin oğlu (1142-1167).

Kardeşi Mehmed’den sonra kendini hükümdar ilân etti; fakat, Selçuklu devleti hizmetine girdi.

Konya sultanı Mesud’un damadı ve Kılıç Arslan II’nin eniştesi olarak Sivas ve Amasya’da hüküm sürdü.

Zahirüddin İli, Muzafferüddin, Mahmud ve Bedreddin Yusuf adlı üç oğlu ve iki kızı vardı.

Oğulları, Selçuklu devletinde Yağıbasan evlâtları (Evlâdı Yağıbasan) adıyla önemli işler yaptılar.

Bir cevap yazın