Nogayca Nedir,Nogay Dili

Nogayca Nedir,(Nogay’dan Nogay-ca). Nogayların konuştuğu bir Türk lehçesi.

Nogay Dili

Nogaylar tarafından konuşulan Nogayca, Türkçenin kuzeybatı veya kıpçak grubuna girer. Karakalpak ve kazak dilleriyle birlikte kıpçak-nogay grubunu meydana getirir.

Nogaycanın en büyük özelliği Genel Türkçedeki ç’nin ş ve s’nin s olmasıdır: çık>şık, taş>tas v.b. Lügat ve morfoloji bakımından Nogayca daha çok Karakalpakçaya yakındır. Nogayca üç şiveye ayrılır: ak nogay, asıl nogay ve kara nogay şiveleri.

Nogay edebiyatı, sözlü halk edebiyatı olarak özellikle Dobruca’da gelişti. XX. yy.da modern türlerde de eserler verildi.

S. S.C.B.’nin kuruluşundan sonra Nogaycada rusça kelimeler gittikçe arttı. 1938’de Nogaylar kiril alfabesinden bazı işaretleri farklı olan bir yazı sistemi kullanmaya başladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir