Notion Antik Kenti,Nerede,Tarihi | Tarihi Yapılar |

Notion Antik Kenti Anadolu’da (lonia bölgesi), İzmir’in güneyinde şehir. Bugün Gâvurköy.

Kolophon’un limanı durumundaydı.

Bugün alüvyonlarla dolmuş küçük bir koydadır.

Eski belgelerden, şehrin Attike – Delos Deniz birliği içinde olduğu anlaşılıyor.

M. ö. 430’da Kolophon ile birlikte Persler tarafından işgal edildikten sonra da Notion, Attike – Delos Deniz birliğine bağlı kaldı ve atinalı kumandan Pakhes tarafından kurtarıldı.

Şehir, İonia savaşları sırasında, Persler tarafına geçen ve Lysandros’un donanması tarafından kuşatılan Efes’e karşı bir donanma üssü olarak kullanıldı.

Bu durum, Alkibiades’in kumandanı Antiokhos’un M. ö. 407 ilkbaharında Lysandros’a yenilmesine kadar devam etti.

M. ö. 334’te şehir, İskender’in hâkimiyeti altına girdi.

İskender’in ölümünden sonra Lysimakhos, kolophon halkını Efes’e sürdüğü halde, Notion’a karşı böyle bir harekete girişmedi.

Bundan sonra Kolophon şehrinin toparlanamadığı ve Notion karşısında gerilediği sanılıyor.

Hierokles’in belgelerinden Notion’un bir bizans eyaleti olan Asia’nın sınırları içinde sayıldığı anlaşılır.

Ortaçağın sonlarına kadar da şehrin, bir piskoposluk merkezi olduğu bilinmektedir.

1880’de arkeolog A. Fontrien şehri gezdi ve ele geçirdiği yazıtları yayımladı.

1904’te Schuchhardt, şehrin bir planını yaptı.

Bu çalışmalardan sonra Makridi Bey, önceleri Efes’teki Avusturya Kazı heyetinin desteğiyle, sonra da Atina’daki Fransız okulunun yardımıyla inceleme ve kazılara başladı.

1921’de C. Picards, R. Demargel ve A. Laumonier gibi bilim adamlarının başkanlığında bir kazı yapıldı ve bu arada şehirdeki kutsal Athena alanı ortaya çıkarıldı.

Surlarla çevrili olan şehirde evler, vâdiye inen eğimli bir alanda yer alır; biri merkezde, öteki doğuda iki agora, liman, Athena tapınağı ve doğuda kaya içine oyulmuş büyük bir tiyatro vardır.

Bir cevap yazın