Numan Mahir Bey

Numan Mahir Bey (Eğriboz, ? – İstanbul 1843) türk yazarı ve devlet adamı. Eğriboz hanedanından Osman Reşid Beyin oğlu, öğrenimini Eğriboz’da yaptı. Mora valisi Ebubekir Sami Paşaya damat oldu.

İstanbul’a gelerek Babıâli’ye girdi. Hariciye kâtibi, takvimhane ve matbaa nazırı, evkaf nazırı oldu (1840). Devrinin en iyi kâtip ve münşilerindendir. Münşeat adlı eseri basılmıştır (1845).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir