Nureddin Cerrahi Kimdir,Hayatı,Eserleri | Biyografi,Tarih |

Nureddin Cerrahi Kimdir Türk mutasavvıfı (İstanbul 1672-1721).

Nureddin Cerrahi Hayatı

Halvetilik tarikatına bağlı Cerrahiye kolunun kurucusu.

Medrese öğrenimi gördü, sonra Mısır kadısı oldu.

Üsküdar Selimi dergâhı şeyhi Alâeddin Efendiden el aldı.

Kendini tasavvufa verdi.

Resmi görevinden ayrılarak bir şiire Alâeddin Efendinin yanında kaldı.

Ondan hilâfet alarak Karagümrük Canfeda camiinde tarikat inançlarını yaymaya başladı.

Kurduğu Cerrahiye kolunda halveti bikirlerinin, âyinlerin suresini uzattı.

Devrikebir denen törende daha çok İlâhi okunmasına önem verdi.

Ayine başlamadan önce Mevlid okunması geleneğini kurdu.

Etkisi altında kalan darüssaade ağası Hacı Beşir Ağa, Karagümrük’te onun için özel bir dergah yaptırdı.

Nureddin Cerrahi Eserleri

Cerrahiye kolunun ilkelerini, ona giriş yollarını anlatan Mürfid-i Denişan (Dervişler’in Kılavuzu) adlı bir eseri vardır.

Bir cevap yazın