Nuri Yamut Kimdir,Hayatı | Asker Biyografileri |

Nuri Yamut Kimdir,Türk generali (Selanik 1890-İstanbul 1961).

Nuri Yamut Hayatı

Harp okulunu piyade subayı olarak bitirdi (1908); Selânik ve Manastırdaki birliklerde kıta hizmeti yaparken Yunanlılara esir düştü (1912); esaretten dönüşte bir yıl Harp akademisine devam etti (1913); Akademiyi 1919-1920 döneminde bitirdi.

Kurtuluş savaşına katıldı (1920).

Savaştan sonra «eşitli kademelerde kumandanlık yaptı ve 1945’te orgeneralliğe yükseldi; Kara Kuvvetleri kumandanlığına (1947); Genelkurmay başkanlığına getirildi (1930).

İstanbul’dan D.P. milletvekili seçildi (1934).

Bir cevap yazın