Nurullah Kunter Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Nurullah Kunter Kimdir Türk hukukçusu (İstanbul 1911).

Nurullah Kunter Hayatı

İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirdi (1935).

Lozan’da doktora yaptı (1940).

Adalet bakanlığında hâkimlik ve müdürlüklerde bulundu.

İstanbul Hukuk fakültesi ceza ve usul hukuku doçenti (1946), profesörü (1954) oldu.

Milletlerarası kongre, konsey ve seminerlerde Türkiye’yi temsil etti.

Eserleri: Suçun Kanunî Unsurları Nazariye si (1949); Suçun Maddî Unsurları Nazariyesi (1954); Ceza Muhakemesi Hukuku (1961).

Bir cevap yazın