Olta Şamandıraları

Olta Şamandıraları,Dibi otluk ve İlişken kıyı sularındaki savurma veya bırakma oltalarda, dik sahilerdeki az derin sularda, mesela kefal gibi balıklar için apiko oltalarda aranan bir araçtır.Şamandıranın özelliği, Olta Şamandıralarıbedeni dik (apiko) tutuşu, yemli iğneyi dipten kurtarmasıdır.

Olta Şamandıra Çeşitleri

Şamandıraların yüzlerle çeşidi vardır. Fakat aslında dolgun şamandıra, kalem şamandıra olarak ikiye ayrılır. Her iki tip şamandıranın çeşitli tip ve boyları yapılmıştır.

Dolgun şamandıralar, armut veya yumurta biçimindedir. Kalem şamandıralar ise isminden de anlaşılacağı üzere ince, değnek gibi olurlar.

Şamandıralar oltada, bedenin bağlandığı fırdöndünün üst tarafına konur. Olta şamandıranın ortasındaki delikten geçirildikten sonra bu deliğe göre hazırlanmış çubuk, deliğe sokularak misina sıkıştırılır. Bedenin su derinliğine göre ayarlanması için çöp gevşetilip istendiği kadar ayarlanır.

Şamandıranın diğer bir özelliği de iyi balanse edildiği takdirde balık yemi kaptığı veya yeme vurduğu zaman rahatça suya dalarak hayvanı aldatmasıdır.

İyi balanseden maksat, bedenin üst tarafına konan kıstırma veya kıstırmaların iyi hesap edilmesi, hafif bir dokunmada su üstündeki şamandıranın tatlı bir şekilde suya girmesidir. Böyle olduğu takdirde balık yemi kaptığı zaman mukavemet görmeyeceğinden iğneyi kusmaz, yutar ve yakalanır. Balanseyi sağlamak için yarı yerine kadar varılmış, çeşitli boyda küçük, yuvarlak kurşuncuklar vardır.

Dolgun şamandıralar denizde, kalem şamandıralar tatlısu-larda daha çok iş görürlerse de bazı zamanlar şamandıralar yer değiştirebilirler.

Meselâ tatlısularda yayın, turna ve derin göllerde iri sazanlar için dolgun şamandıralar aranılan takım olduğu gibi durgun deniz kıyılarında izmarit, ilarya gibi ince balıklar için de kalem şamandıra kullanılabilir.

Şamandıranın denizde kullanıldığı yerler azdır. Daha çok levrek, sinarit gibi büyük balıklar için kıyılardan atılan bırakma oltalarda kullanılırlar.

Ota Şamandıra Ne İşe Yarar?

Şamandıraların asıl kullanma sahası göl, baraj ve durgun akan derelerdir. Bu tür suların dipleri dal ve çöplerle çok ilişken olduğundan şamandıra hem bedeni dibe takılmaktan kurtarır, hem de çok hafif akan yemi serbest zanneden balığı rahatlıkla aldatır. Gece avcılığında kullanmak üzere pilli ve parlak fosforlu şamandıralar da vardır.

Pilli Olta Şamandırası

Pilli şamandıra biraz büyükçedir. İçine çok küçük bir ampul ve gene çok küçük bir pil konulmuştur. Balık özellikle yayın balığı yeme vurduğu zaman meydana gelen çekiliş ışığı yakar ve avcı balığın vurduğunu anlayarak hazırlanır. Fosfor ışıklı şamandıralarda ise parlak ışık suya gömüldüğü zaman balığın yemi çektiği anlaşılır.

Her zaman söylendiği gibi bir amatör, oltayı ve takımı yerinde ve icabına göre kullanabilmelidir. Bunun açıkça ifadesi balığı avlayabilmek için şamandırayı, yemi ve oltayı suyun istenen yerinde tutabilecek takımı hazırlayabilmektir.

Olta Şamandıraları

 

Olta Şamandıraları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir