Olta Takımı Nasıl Hazırlanır?

Olta Takımı Nasıl Hazırlanır,Takım kutularını büyük ve küçük takım kutusu olmak üzere iki tane düşünmek gerekir. Büyük takım kutusu, amatörün evindeki takımları muhafaza için kullanılır. Bu kutu, çeşitli gözleri olan küçük bir dolaptır diyebiliriz.

Olta takımı nasıl olmalı

Amatör buna oltalarını zoka ve seğirtmeleriyle yünlülerini, bir defterin yaprakları arasına konmuş yedek çaparilerini, zarflara yerleştirilmiş hazır bedenlerini, yedek iğne ve fırdöndü kutularını, cıva ve istekalarını velhasıl yazlık, kışlık takımlarıyle malzemelerini koyar. Bu kutu veya dolap, Olta Takımı Nasıl Hazırlanıramatörün deposudur.

İkinci takım kutusu ise daha küçüktür. Günlük takım kutusudur. O gün yakalayacağı balıklara lazım olacak takımlar konur. Bu kutuda o gün için lüzumlu olan iki olta, en az dört çapari, hazır bedenler, yedek iğneler, muhtelif boy iskandiller, 0.20 – 0.25 bedenlik misina, yem tahtası, yem bıçağı, küçük bir pens ve makas, cıva, isteka, sıhhi malzeme ve bilhassa çok az sulandırılmış bir şişe amonyak bulunmalıdır.

Olta Takımının Hazırlanması

Takım kutusunu amatör, biraz da zevkine göre düzenler. Bunun için bir sistem veya şekil yoktur. Zevk ve merak en önde gelen sistemdir. Zira bir amatör, yalnız balık tutma meraklısı değil, olta ve takımlarının üzerine titreyen, onları her balık dönüşü temizleyen titiz bir kimsedir.

Bir amatör, balığa çıkmadan önce bütün takımlarını gözden geçirir. Gerekli hiç bir şeyi unutmamaya çalışır. Balık dönüşü, balıkta kullandığı takımları temizler, eksikleri hemen tamamlar. Her şeyi yerli yerine koyar.

Eskilerde, kullanılan takım kutuları deniz suyu ile rutubet almaması için tahtadan yapılırdı. Balık kutularını sık sık boyamak lazımdı.

Bu mahzurlar düşünülerek bakalit veya plastikten çok kullanışlı kutular yapılmıştır.Balık meraklıları günlük takımlarını, bu kutuların çeşitli boylardaki gözlerine yerleştirerek balığa çeşitli takımla gitmek imkanına kavuştular.Bir amatör, tek çapari, tek beden, tek zoka veya yünlü ile balığa çıkmamalıdır. Böyle bir kimse amatör olamaz.

Takım kutusunda daima iki olta, üç-dört beden ve çapari, zoka ve yünlüleri, yani mevsimine göre lüzumlu araçları bulundurmalıdır.İstavride hazırlanmış bir amatör, aradığı balığı bulamazsa geri dönmemelidir.

Derhal takım değiştirmeli, hemen lüfere bakabilmeli, tel beden veya başka bir takım düzenleyerek kırlangıca başvurmalı, eli boş dönmemelidir.Toriğe çıkan bir meraklı kofana ile, palamuta giden lüferle karşılaşabilir.

Eğer takım çantasında 0.60 veya 0.80 oltası, torik yünlü veya zokası yoksa bütün hazırlıkları boşuna yapmış demektir. Kısaca şöyle söyleyebiliriz: Balığa çıkan bir amatör avlanmamalı, avlamalıdır.

Balığın en verimli bir yerinde oltası veya çaparisi dolaşan bir amatör, dolaşan takımı bir tarafa atıp hemen yeni bir takım açmazsa balığı kaybettiği gibi vakitsiz geri dönmekle zevkinden de olur.Oltalar, mantar kelebeklere muntazam ve gezdirilerek sarılmalı, mantarların köşelerine olta kalınlıkları yazılmalıdır. Denizlerimiz gittikçe kirlendiğinden en az iki seferden sonra sabunlu suda yıkanan oltalar boş bir odaya açılarak evvela kurutulmalı daha sonra tekrar mantara sarılırken bezden geçirilmelidir. Olta mantara katiyen ıslak sarılmamalıdır.

İğneler ne boy olursa olsun geniş ağızlı cam şişelerde veya plastik kutularda saklanmalıdır. Kağıt zarf, mukavva ve teneke kutularda saklanan iğneler rutubet alarak paslanabilirler.

Zoka, yünlü ve çapari iğnelerini olta mantarlarına saplamak hiç bir zaman doğru değildir. İğnelerin uçları çürür ve kütleşir.

Uzun zaman çalışmayan büyük iğneli bedenleri balığa çıkıldığı zaman yeniden bağlamalı, hiç değilse kontrol etmelidir. İğnelerin pala kısmında oluşan paslar düğümleri çürütmüş olabilir, yenilemek gerekir.

Diğer bir şekil de, beden ve çaparileri bir defterin yaprakları arasında saklamaktır. Defter ıslanırsa yenilenmelidir. İskandiler çeşitli boyda ve yedekli olmalıdır. Ayrıca biraz yaprak kıstırma ve çalışır kurşun bulundurmak da çok kere gereklidir.

Tatlısu balıkçılığındaki takımların da kendine özgü çeşitleri vardır. Göl ve derelerde kullanılacak kısa ve uzun iki kamış, orta boy bir makina bulundurmak iyi olur. Son yıllarda makinalı kamışla çalışıldığından el oltası pek lazım olmaz.

Tatlısu takımları, ince balık, sazan ve daha büyük yayın balıkları için boy boy iğne, bedenlik 0.20-0.25 ve 0.30 misina ile ortası delikli büyük, orta boy kurşun ve biraz da yarısına kadar yarılmış çok küçük yuvarlak kurşunlarla çeşitli mantar şamandıralardır.

Göl ve akarsulara arabalarıyle giden amatörlerin arabalarında birer balık takım kutusu olmakla beraber balığa çıkıldığı zaman omuzdan asılan ve özel olarak gözlere ayrılmış çanta taşımak çok pratiktir.

Tatlısu balık amatörlerinin takımdan başka gerekli aksesuvarları da yağmurluk, kasık çizmesi veya diz çizmesidir. Tatlısuların başlıca yemi solucandır. Üzerleri veya yanları delikli özel yem kutusu da çok lazım olur, unutulmamalıdır. Dere boyunda gezinirken yem kutuları serin bir yerde taşınmalıdır. Cebe konan kutudaki solucanlar sıcaktan çabuk ölür.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir