Osman Nuri Ergin Kimdir?

Osman Nuri Ergin Kimdir Türk yazar ve düşünürü (Malatya, İmran 1883-1961).

Osman Nuri Ergin Hayatı ve Eserleri

İstanbul Zeyrek Rüştiyesini, Dârüşşafakayı bitirdi. İstanbul üniversitesi Edebiyat fakültesinden 1907 yılında mezun oldu.

İstanbul Şehremanetinde çeşitli görevlerde bulundu. İstanbul Vilâyet ve belediyesi mektupçuluğuna kadar yükseldi. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.

Çok değerli yazma basma kitaplığını yıllarca hizmet ettiği İstanbul belediyesine bağışladı.

Eserlerinden önemlileri şunlardır: Mecelle-i Umur-u Belediye, İstanbul Şehreminleri, Beledî Bilgiler, İstanbul Şehri Rehberi, İslâm Esaslarına Göre İnsan Hakları, Türk İmar Tarihinde Mimar Sinan, Osmanlıcada Yanlış Kelimeler ve İbareler Sözlüğü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir