Osman Selahaddin Efendi

Osman Selahaddin Efendi Türk yazarı (öl. İstanbul 1886). Nâsır Abdülbaki Dedenin oğlu. Hayatı hakında yeterli bilgi yoktur. Edebiyat, ahlâk ve tasavvuf konularında çalıştı.

Osman Selahaddin Efendi Eserleri

  • Divançe; El-Lisan-ül-Muhammediye (Muhammediye Dili
  • Risale-i Vahdet-i Vücud (Varlığın Birliği Risalesi).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir