Osmanbeyzade Mehmed Ali Fethi Kimdir,Hayatı

Osmanbeyzade Mehmed Ali Fethi  Türk bilgini (Rusçuk 1804-İstanbul 1857).

Medrese öğrenimi gerdü. Müderris oldu. İstanbul’da Mektebi Maarifi Adliyede hoca, Fatih müderrisi, Meclisi maarif üyesi (1852), sonra Halep mollası oldu. Encümeni Dâniş üyeliğinde bulundu.

Osmanbeyzade Mehmed Ali Fethi Eserleri

Elhayr-ül Hasen fi Şerhi Müsteşarı Mü’teman (Müsteşarı Mü’temen Şerhi Hakkında En Güzel Hayır), Tercüme-i Kelâm-ı Erbain-i Hazret i Ali (Hazreti Alinin Kırk Kelâmının Tercümesi), Sermaye-i Necat (Kurtuluş Yolu), Hilye-i Sultanî (Sultan Hilyesi), Tercüme-i Nesayih-i Eflatun (Eflatun’un öğütlerinin Tercümesi), İlm-i Tabakat-ı Arz (Jeoloji).

Bir cevap yazın