Osmanlı’da Tezhip Sanatı | Osmanlı Tarihi |

Osmanlı tezhip sanatı hakkında bilgi,Osmanlı’da Tezhip Sanatı saray nakkaşları tarafından hat sanatıyla birlikte geliştirildi.

Fatih devrinde tezhipte görülen bir gelişme oldu ve zengin motif düzenleri yapıldı.

Osmanlıda Tezhip Sanatı
Osmanlı’da Tezhip Sanatı saray nakkaşları tarafından hat sanatıyla birlikte geliştirildi.

Nilüfer, ıtır yaprağı, çeşitli hatayî ve goncalar, ayırma ramilerle yapılan kompozisyonlar, üslûplaştırılmış lâle, karanfil, yaprak, bulut v.b. motifler değerli eserleri süsler.

Hâkim renkler sarı ve yeşil altınla birlikte açık mavi, siyah, beyaz, yeşil, karmen ve turuncudur.

XVI. yy. da iki çeşit altınla birlikte lâcivert, siyah ve açık mavi de kullanıldı.

Bu dönemde zevk, teknik ve kompozisyon çok gelişti.

Motif olarak, sıralama rumî, nar çiçeği, lâle, karanfil, haseki küpesi, mine ve üslûplaştırılmış çiçekler kullanıldı.

Renkli cetveller, çeşitli geçmeler, orta bağı, tepelik denilen motifler tezhipte önemli bir yer tuttu.

XVII. yy.dan itibaren bu sanatta bir gerileme görülür.

Renkler soluklaştı, yaratma gücü eski seviyesinden aşağı düştü, kusurları gidermek için sık sık altın parlaklığından yararlanıldı, motiflere de yeni katkılarda bulunulmadı, eskileri taklitle yetinildi.

XVIII.yy.da tezhipte rokoko etkileri başladı.

Osmanlıda Tezhip Sanatı

Osmanlıda Tezhip Sanatı

Bir cevap yazın