Osmanlı Ceneviz İlişkileri | Osmanlı Tarihi |

Osmanlı ceneviz savaşları,Osmanlı venedik ceneviz ilişkileri,Osmanlı Ceneviz İlişkileri Cenevizler Kimdir, Cenova cumhuriyetine Osmanlılar tarafından verilen ad.

Cenevizler Kimdir
Cenevizler , Cenova cumhuriyetine Osmanlılar tarafından verilen ad.

Cenova, Liguria’nın başlıca limanıdır.

Liguria 218’de Romalılarla ittifak yaptı. 641’de Lombartlar tarafından fethedildi.

Sardinya ve Korsika savaşlarıyla denizciliği gelişti.

Papa Urbanus II’nin çağırısıyle ilk Haçlı seferlerine katıldı.

Şehir bağımsızlığını elde etti (1099).

San Giorgio cumhuriyeti adını aldı (1100).

XI.yy.da Tiren denizinden müslümanları atmaya çalıştı.

Ceneviz doğunun başlıca limanlarında imtiyazlar elde etti.

San Frank devletlerini egemenliği altına aldı.

Denizlerdeki kuvvetlerine dayanarak çeşitli devletlerle anlaşmalar yaptı.

La Meloria deniz savaşı sonunda Sardinya ve Korsika üzerinde Pisa’nın haklarını elde etti (1284).

Asıl rakibi Venedik oldu.

Bizans’ın da desteğiyle Akdeniz ticareti tekelini elde etmek için Venedik ile savaştı, Akka deniz savaşında (1258) Venedik’e yenildi.

Mikhael VII’nin latin imparatorluğunu yıkmasına yardım etti (126!).

Nymphaeum anlaşmasıyla Bizanslılardan imtiyaz olarak İzmir limanını ve İstanbul’da Beyoğlu ve Galata semtlerini aldı.

Ayrıca boğazdan geçen gemiler üzerinde haklar elde etti.

Karadeniz yolunu serbestçe kullandı.

Trabzon imparatorluğunu kontrol etti.

Kuzeyde Kefe limanını (1275) ve diğer liman ve şehirleri elde etti.

Ege ve Karadeniz’de bazı ada ve limanları aldı.

Cenevizliler ilk deniz sigorta şirketlerini ve ilk komandit şirketleri kurdular.

Doğu ticaretlerini sağlama aldılar.

Osmanlı devleti sınırları içinde ticaret serbestliğini kazanmaya çalıştılar.

1387’de Cenevizliler Osmanlılarla bir ticaret antlaşması yaptılar.

Murad I, bu antlaşmaya göre Ceneviz tüccarlarına ticaret serbestliği verdi.

Ceneviz, I396’da Fransa nüfuzu altına girdi.

Fransa’nın zoruyla Osmanlı aleyhtarı hareketlere katılmak zorunda kaldı.

İstanbul’u kuşatan Yıldırım Bayezid, Galata’daki Cenevizlilerle çarpıştı.

Osmanlı düşmanlığını zorla kabul eden Ceneviz tekrar dostluk kurma yolunu tuttu.

Mehmed I ile Foça Şap madenlerinin işletilmesi için anlaşma yaptılar (1416).

Bu anlaşmaya göre ticaret himayelerinin karşılığında Osmanlılara yılda 2 000 düka ödeyeceklerdi.

Bundan sonra Sakız’da bir anlaşma daha yapıldı (1425).

Fatih Mehmed II, Cenevizlilerin doğudaki sömürgelerine hâkim oldu.

Fatih, İstanbul fethine giriştiği sırada Galatalı Cenevizlilerle anlaşma yaptı.

Tarafsız kaldıkları takdirde sahip oldukları imtiyazları verecekti.

Fakat Cenevizliler hile yaparak İstanbul’a yiyecek yüklü 3 gemi gönderdiler.

İstanbul alınınca af dilemek maksadıyla Galata’nın anahtarlarını Fatih’e gönderip imtiyazlarının devamını istediler. Zağanoz Paşanın 3 haziran J453’te imzaladığı anlaşmayla bazı haklar kazandılar.

Buna göre Galata Cenevizlileri yıllık vergi ve ödeyecekleri gümrük resmi karşılığında ticaret ve din serbestliği elde edecekler, kilise kuramayacaklar, mülkiyet haklarına sahip olamayacaklardı.

Osmanlılar da onlardan yeniçeri almayacaktı.

Böylece Galata Türk hakimiyetine geçti (1453).

Sakız, Limni, Amasra ve Kefe yıllık Yergi vererek birkaç yıl varlıklarını koruyabildiler.

Fatih bir süre sonra bu kolonileri de ortadan kaldırdı.

Foça (1455), İmroz, Semendirek, Taşoz, Enez, Limni (1456), Amasra (1459), Midilli (1462) ve Kefe (1475) Osmanlı imparatorluğu idaresine geçti, Sakız adası bir süre Ceneviz yönetiminde kaldı ve Osmanlı devletine vergi vermeye devam etti.

Fakat Kaptanı derya Piyale Paşa adayı aldı ve idaresine son verdi (1566).

Cenevizliler fransız bayrağı altında, Osmanlı sınırları içinde ticaretlerine devam ettiler.

Mehmed III ile yeniden bir ticaret anlaşması yaptılar.

Daha sonra Cenevizlilerin Galata’daki ticaret hakları tanındı (1612).

Osmanlı devleti Cenevizlilerle ilk defa 1665’te ticari kapitülasyon anlaşması yaptı.

Osmanlı-Ceneviz ticari anlaşmaları Ceneviz’in fransız ihtilâl orduları tarafından işgaline kadar devam etti.

1777’de Liguria cumhuriyeti Napolyon tarafından yeniden kuruldu.

Ceneviz 1805’te Fransa’ya katıldı.

1815’te Sardinya krallığı tarafından ilhak edildi.

1849’da bir İtalyan limanı olarak kaldı.

Bir cevap yazın