Osmanlı Demokrat Fırkası,Parti Programı | Osmanlı Tarihi |

Osmanlı Demokrat Fırkası 1908 Fırka-i ibad denir, Türk siyasî partisi. Dr. İbrahim Temo, Dr. Abdullah Cevdet, İbrahim Naci, Fuad Şükrü (Dilbilen), Dr. Rıza Abut, Pertev Tevfik, Yenişehirli Salih ve arkadaşları tarafından İstanbul’da kuruldu (6 şubat 1909).

Osmanlı Demokrat Fırkası Parti Programı

Parti programında vergi indirimi, sosyal hakların ve çeşitli hürriyetlerin sağlanması, topraksız köylüye toprak dağıtılması, eğitim reformu yapılması v.b. ilkeler yer alıyordu.

Partinin politikası Türkiye, Feryat, Hukuk-ı ibad, Ahali gazeteleri tarafından desteklendi.

İktidardaki İttihat ve Terakki tarafından ihtilâlcilikle suçlanan parti, başka baskılar da yapıldığı için çalışamaz hale gelerek Hürriyet ve İtilâf fırkasına katıldı (5 aralık 1911).

Bir cevap yazın