Osmanlı Maliye Hazinesi

Osmanlı Maliye Hazinesi

Birun veya Dış hazine diye de bilinirdi. Bu hazineye seri ve örfî vergilerden alınan paralar konurdu.Hazine sarayın içinde ve Babı Hümayundan girilince sağ tarafta yer alırdı. Maliye hâzinesi, Divanı Hümayun toplantısından sonra sadrazamdaki mührü hümayun ile mühürlenir ve toplantı gününde mühür kaldırılarak açılırdı.

Para nereye verilecekse defterdar imzalayarak sadrazama arzeder, o da «pençe» denilen buyrultu ve sah işaretiyle paranın çıkmasına izin verirdi. Ayrıca defterdar kuyruksuz sah işareti koyarak veznedara gönderirdi; veznedar da parayı verirdi.

Maliye hâzinesinden her gün hazine tezkiresiyle çıkan paranın sergi pusulasını, sergi halifesi her gün akşam üzeri o günkü gelirle beraber defterdara verir, o da giderin usulüne göre yapılıp yapılmadığını kontrol ettikten sonra ruznamçedeki hattata gönderirdi.

Bir cevap yazın