Osmanlı Müellifleri – Bursalı Mehmet Tahir

Osmanlı Müellifleri – Bursalı Mehmet Tahir Bursalı Mehmet Tahir’in yapıtı (1914-1923, 3 c).

Bursalı Mehmet Tahir Efendi Osmanlı Müellifleri

Osmanlı devletinde XIV. yy.’dan XX. yy.’a kadar yetişen bilgin, yazar, şair ve şeyhlerin yaşamları anlatılır; yapıtları tanıtılır.

Birinci ciltte şeyhler ve bilginler; ikinci ciltte bilginlerin devamı, şair ve yazarlar; üçüncü ciltte tarihçiler, hekimler, matematikçiler ve coğrafyacılar yer alır.

Yapıtta geçen yazar ve kitap adları Ahmet Remzi (Akyürek) tarafından ayrı ayrı toplanarak Miftah ül-kütüp ve esami-i müellifin fihristi adıyla bastırılmıştır (1928).

Bir cevap yazın