Osmanlı Tiyatrosu | Ansiklopedik Bilgi |

Osmanlı tiyatrosu güllü agop,Osmanlı tiyatrosu adı nedir,ilk osmanlı tiyatrosu,ilk osmanlı tiyatrosu hangi padişah,Osmanlı Tiyatrosu,Güllü Agop tarafından kurulan (1868) tiyatronun adı, belgelerde “Deraliyye’de Gedikpaşa’da vaki Güllü Agop Efendi’nin tahtı idaresinde bulunan Osmanlı tiyatrosu” biçiminde geçer.

Osmanlı Tiyatrosu Güllü Agop

1880’de tiyatronun yönetimi Mınakyan’a geçti.

Değişik zamanlarda Güllü Agop’la, Abdürrezzak ya da başkalarıyla ortaklık kuran Mınakyan zamanında topluluk, Osmanlı dram tiyatrosu, Osmanlı dram kumpanyası gibi adlarla faaliyet gösterdi.

Osmanlı tiyatrosu ise, bir süre Şehzadebaşı’nda yine Mınakyan’la Abdürrezzak’ın birlikte işlettikleri bir binanın adı oldu; sonra değişik biçimlerde başka topluluklarca kullanıldı.

İkinci meşrutiyet’ten sonra Ahmet Fehim Efendi de Osmanlı tiyatrosu adını taşıyan kısa ömürlü bir topluluk kurmuştur.

Bir cevap yazın