Osmanlıda Bahriye Eri

Osmanlıda Bahriye Eri  “Bahr” sözcüğü Arapça olup, “deniz” anlamına gelir.“Bahriyeli” ise, “Deniz eri” demektir. Osmanlı döneminde, donanmada hizmet gören, bahriyeliler şöyle adlar taşıyorlardı:

Levend: Türk korsan gemilerinde 16. yüzyılda çalışan, güçlü kuvvetli denizcilere bu ad verilmiştir. Bunlar sonradan, Osmanlı bahriyesinde de hizmet etmişlerdir, yani korsanlıktan donanmaya geçen bu muharib askerlere levend denmiştir.

Kürekçi: Osmanlı donanmasında 2 türlü kürekçi vardı. Bunlardan biri Forsa denilen harp esirleridir. Bunun yanında devlet, kendi tebaasından her 20 hanede bir nispetinde donanma için kürekçi alırdı.

Aylıkçılar: Donanmanın daimî maaşlı askeri olmayıp, sefere çıkılacağı sırada altı ay süreyle toplanan ücretli askerlerdir.

Kalyoncu: Yelkenli gemilerde süreli olmayarak, her yıl donanmanın denize açılmasından önce belirli bir bölüm kazalardan donanmada hizmet için tertip edilen deniz erâtına verilen addır.

Gabyar: Gemi serenleri ile yelkenlere bakan, koruyan gemicilerdir.

San’atkâr: Bunlar gemilerle ilgili sanat ve işleri gören nakkaşlar, marangozlar, demirciler, kalafatçı ve halatçılardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir