Osmanlıda Balyos Nedir?

Osmanlıda Balyos Nedir  Osmanlı devrinde Venedik elçilerine denirdi Bu deyim daha sonraları diğer elçiler ve konsoloslar için de kullanılmıştır. Esasen Venediklilere bu ad daha BizanslIlar döneminde verilmiş bulunuyordu.

Venedikliler, 1082 yılında İmparator Aleksius’tan İstanbul’da ticaret yapma imtiyazını kopardıktan sonra bir koloni kurmuşlardır. işte bu koloni reislerine o tarihlerden itibaren “bailo” “baiulus” (Balyoz) denmeye başlanmıştır.

Askerî yetkileri de bulunan bu balyozlar 1453 yılına kadar Bizanslılara sadık kalmışlar ve İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed tarafından kuşatıldığı sırada Türklere karşı şehri savunmuşlardır. İstanbul’un fethi sırasında şehri savunan Venedik Balyoz Giro Lamo Minotta’ydı Bu balyoz İstanbul alınınca idâm edildi.

Fakat, Venedikliler İstanbul’daki çıkarlarının kaybolmaması için Fatih Sultan Mehmed’e Bartolommeo Marçello adında bir elçi (balyoz) göndererek geçen olaylardan dolayı özür dilediler; padişaha bağlılıklarını bildirdiler, venedik Doj ’u’nun Fetihten 50 gün sonra İstanbul’a gönderdiği Bartolommeo Marcello, Fatih’e başvurarak, beş geminin İstanbul’da kalmasını istediyse de, bunların ancak on gün limanda bulunmasına izin verildi.

18 Nisan 1454 yılında Osmanlı Sultam Venediklilerin İstanbul’da balyoz bulundurma isteklerini kabul etti. Yalnız, Venedik ticaret gemileri İstanbul limanına giriş çıkışlarında vergi ödeyeceklerdi.

Bizans devrinde ellerinde bulunan mahallelerin tekrar kendilerine verilmesi yolundaki istekleri ise kabul edilmedi. İstanbul’da Venediklilerin oturdukları yerler, Zindankapısı, Balıkpazarı arasındaydı.

Galata’ta oturan Cenevizliler, Venediklililerden daha fazla idiler. Bu arada görevli bulunan daimî balyozların da İstanbul’da üç yıldan fazla kalmalarına izin verilmedi. Yine bir balyozun izni olmadıkça hiçbir Venedikli Osmanlı ülkesinde serbestçe gezemezdi. Venedik balyozluğu, 1797 yılında ortadan kalktı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir