Osmanlıda Çavuşbaşılık

Osmanlıda Çavuşbaşılık Divandan çıkan hükümlerin icrası ve elçilerin kabulünde onlara refakat etmek, protokol işlerine bakmak çavuşbaşının görevleri arasındaydı, Merkezden çıkan emirleri vilâyet ve sancaklara tebliğ etme işine de bakar, halkın dilekçelerini divana sunmasına yardım eder ve divan işlerinin yerinde ve yolunda yürütülmesini sağlardı.

Dışarıdan İstanbul’a gelenlerin kimliğini incelemek, defterhaneyi mühürlemek, işinden alınan şeyhülislâmlara bunu tebliğ ile yeni tayin olunanı konağından alıp alayla saraya götürmek de çavuşbaşmın görevleri arasında idi. Bu makam 1836’da kaldırıldı ve yerine Deâvı nezareti kuruldu.

Çavuşbaşı kesedarı

divan çavuşları ile birlikte üzerine mütalaa yazılmış olan arzıhalleri incelemekle görevli idi. Ayrıca, çavuşbaşı adına alınan vergileri toplamak da onun görevi idi. Bu verginin yüzde onu kesedara aitti.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir