Osmanlıda Çizmeler

Osmanlıda Çizmeler,Osmanlılar devrinde atlı ve yaya askeri,sefere çıkarken daima çizme giyerdi.

İstanbul’da Süleymaniye’de bulunan bir çizme imalâthanesi yüzyıllarca yeniçerilerin çizme ihtiyacını karşıladı.

1826’dan önce kapıkulu askerlerine her yıl bir çift çizme yerine çizme parası (çizmebahâ) ödenirdi.

1826’dan sonra Asâkiri Mansurei Muhammediye adlı yeni ordunun kurulmasıyla, yaya askerleri için postal denen kaba ayakkabılar yaptırıldı; çizme de sadece süvariler ile topçular tarafından kullanıldı.

XVIII. yy. sonlarına kadar padişah ve vezirler sahtiyandan yapılma çizmemest’ler kullanmışlardır.

Bunların üstü ve koncu nakışlarla süslü olurdu, ikinci Dünya savaşından sonra, köseleye nispetle çok ucuz olduğundan lastik çizmeler kullanılmaya başlandı.

Günümüzde, orduda, süvari, topçu ve subaylar, sivil hayatta itfaiyeciler, jokeyler, avcılar ve işçiler tarafından giyilen çizmeler, son yıllarda kadın moda dünyasında da yer aldı.

Bir cevap yazın