Osmanlıda Kaftan

Osmanlılarda kaftan,Kaftan Nedir,Kısaca,önemli hizmetler görenleri mükâfatlandırmak için hediye edilen özel bir elbise oldu. Kumandanlara bir imtiyaz verildiği zaman buna işaret olarak kılıç ve kaftan verilirdi.

Genellikle önü ve kolları işlemeli olan kaftanların murabba kaftan, keçe kaftan, çuha kaftan gibi çeşitleri vardı. Renkleri, şeritleri ve düğmeleri de verilecek şahsın rütbesine ve gördüğü hizmete göre değişirdi. Bunlar, bayramlarda sadrazamın huzurunda kaftancıbaşı tarafından sahiplerine dağıtılırdı.

Kaftan Ağası

Kaftan ağası veya kaftancı başı sarayda kaftanları muhafaza etmekle görevli kişi. (Kaftan ağası, sadrazamın maiyet memurlarındandı. Sadrazamın huzurunda kaftanları sahiplerine giydirirdi.) .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir