Osmanlıda Kalyoncular,Görevleri | Osmanlı Tarihi |

Osmanlıda Kalyoncular,Kalyoncu sınıfı 1682’de kuruldu, buharlı gemilerin ortaya çıkışına kadar devam etti.

Kalyoncular için Kasımpaşa meydanında bir kışla yaptırıldı Kalyoncu kışlası.Kalyoncu kulluğu.

Osmanlıda Kalyoncunun Görevleri

Kaptan paşalar esas görevlerinden başka Kasımpaşa ile Galata ve yakınlarının zabıta işlerine de bakıyorlardı.

Bunun için bu semtlerin gerekli yerlerinde karakollar kurulur ve burada kalyoncu denilen bahriye askerleri otururdu.

Bu karakollara kalyoncuların oturması sebebiyle kalyoncu kulu denilirdi.

Kalyoncu kulluğunun merkezi Galata’da idi ve burayı Galata başağası idare ederdi.

Diğer kalyoncu kulluklarında görevli bulunan kalyonculara ise kalyoncu çavuş denirdi.

Kalyoncu kulluklarında görevli kalyoncu çavuşlarının, halka çok büyük zararları dokunması yüzünden, yeniçeri ocağı dağıtılınca, bunların da işlerine son verildi.

Kalyoncu çavuşlarının yerine tersane tüfekçi neferleri getirildi.

Kalyonduların özel bir kıyafeti vardı.

Bir metre kadar uzunlukta yatağan bıçaklar ve özel tabancalar kullanırlar; başlarına, bellerine şal takarlar, omuzlarına mevsime göre yapılmış bornoz atarlardı.

Bazen de başlarına sırmalı puşi denilen ipekli sarıklar sarar, sırma veya düz kaytan işlemeli fermene ve şalvar giyerlerdi.

Ayakkabıları küt burunlu, üzerinden ayak parmakları görülecek biçimdeydi.

Bir cevap yazın