Osmanlıda Müneccimbaşı Nedir,Tarihi | Osmanlı Tarihi |

Osmanlıda Müneccimbaşı Nedir,Osmanlı devletinde padişah cülusu, harp ilânı, ordunun hareketi, sadrazam tayini ve denize gemi indirilmesi gibi olaylarda uğurlu saati tespit eden ve takvim tertibinden sorumlu olan kimse.

Müneccimbaşı Tarihi

Müneccimbaşı’lar ilmiye sınıfındandı.

Reisiletıbbanın (hekimbaşı) teklifi üzerine padişah tarafından tayin olunurlar, maiyetlerinde öğrenciler de bulunurdu.

Namaz vakitlerini belirleyen ve hemen her şehirde mevcut basit birer gözlemevi niteliğindeki muvakkıthanelerin yönetimi ve muvakkıtların tayini görevi müneccimbaşılara aitti.

Başta III. Murad saltanatında İstanbul’da kurulan ve ömrü birkaç yıl süren rasathanenin kurucusu ve yöneticisi olan Takiyüddin Rasid ve 17. yüzyılın en önemli Osmanlı tarihçilerinden Müneccimbaşı Ahmed Dede gelmek üzere, müessesenin 1924’de kaldırılmasına kadar 37 kişi müneccimbaşılık görevinde bulunmuştur.

Müneccimbaşıların uğurlu saati tespit dışında en önemli görevlerinden biri takvim tertibiydi.

Takvim tertibi, 1800 yıllarına kadar Uluğ Beyin zîc’ine (zeyç) göre, bu tarihten sonra fransız astronomlarından Cassini’nin zîcine göre yapılmaya başlandı.

Bir cevap yazın