Osmanlıda Nakkaşlık,Nedir,Özellikleri

Nakkaşlık Nedir,Nakkaşlık. duvar, tavan gibi yerlerine süslemeler yapan resimci, süsleme ustası.

Nakkaşlar ağası Nakkaşların başında bulunan görevli. (Osmanlı imparatorluğunda, yapıların, sarayın, kitapların süslenmesiyle uğraşan görevlilerin toplandığı nakkaşhanedeki nakkaşların başıydı)

Osmanlıda Nakkaşlık

Türklerde, bezeme, minyatür, resim v.b. nakış sanatı türleriyle uğraşan nakkaş’lar, ayrı bir önem taşırdı. Nakkaşların ayrı ayrı çalışma alanları vardı.

Nakkaşlık Özellikleri

1. Kitap sayfaları üstünde çalışanlar

a) sayfalar üzerine boya veya altın varaklarla nakış işleyenler, serpme süsler yapanlar

b) başlıkları ve konu başlıklarını tezhipleyenler

c) konuya göre tasvirler (minyatürler) çizerek boyayanlar.

2. Mimarlık alanındaki süslemecilikte çalışanlar

a) yapının özelliğine uygun biçimde kalem işiyle çeşitli bitki ve manzara resmi çizenler

b) çizilen bu şekillerin içini boya ile dolduranlar

c) kapı, pencere sövelerine, alınlıklara çekiç ve kalemle oyma veya kabartma biçimler yapanlar.

3. Her türden dokuma çalışmalarında, halıların, kadifelerin, yazma ve basmaların üzerindeki bitki resimlerini önceden tasarlayarak yapanlar.

4. Pişmiş toprak kaplar Ü2erindeki ve çinilerdeki resimleri çizerek boyayanlar.

Bu konularda çalışan ve nakışı meslek edinen bütün sanatçılar nakkaş kelimesinin kapsamı içine girer ve bu deyimle adlandırılır. Ancak, bir dönemde sadece kitap resmi yapan, musavvirler için kullanıldı.

Nakkaş Osman, Nakkaş Veli Can, Nakkaş Hasan, Nakkaş Reis Haydar, Ahmed Nakşî gibi büyük ustalar böyle musavvirlerdir.

Kanunî Sultan Süleyman devrinde Sarayı Âmirede kitap ressamları (minyatür ustaları) için özel bir yer ayrıldı. Buraya nakaşhane adı verildi.

Daha sonraki dönemlerde dinî ve din dışı mimarlık eserlerinin üzerine, yerine gere bazen iç mekândaki bir yüzeye, bazen de yapının dış yüzeyine resimler çizecek boyayanlara nakkaş denildi.

Bugün eski eserlerin nakışlarını onarmak için bu alanda çalışanlara da nakkaş denir. Nakkaşlar da öteki zanaatkârlar gibi esnaf kurumlarına bağlıydılar.

Evliya Çelebi, Esnafı Nakkâşânı Musavveran adlı bir esnaf loncasını anar. Nakkaşlar eğitime lonca kurumunda başlardı.

Osmanlıda Nakkaşlık

Bir cevap yazın