Osmanlıda Rütbe Maaşı

Osmanlıda Rütbe Maaşı Osmanlı devletinde arpalık aylıklarına verilen ad.

Rütbe maaşı, Osmanlı devlet düzeninde görevinden alınanlara veya emekliye ayrılanlara arpalık adı altında geçimini sağlama amacıyla bir gelir bağlanırdı. önceleri arpalık, mazuliyet maaşı, tekaüdiye gibi adlarla anılan bu gelire sonraları arpalık maaşı, tarik maaşı gibi adlar verildi. Zamanla bu da birtakım değişikliklere uğrayarak rütbe maaşı adını aldı.

Bu maaş, görevinden alınan veya emekliye ayrılan bir yetkilinin geçim sıkıntısı çekmemesi için ödenirdi. Uzun süre devam eden bu maaş Tanzimattan sonra kaldırıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir